Wysoką trwałość antykorozyjną oraz wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie zapewnia:

- Zabezpieczenie metodą kataforezy,

- Lakierowanie proszkowe,

- Wykonanie z materiałów najwyższej jakości wg. polskich i europejskich norm,

- Zastosowanie gumowych odboi zapobiegających uszkodzeniom mechanicznym powłoki lakierniczej oraz stabilizujących blokady i słupki po złożeniu do pozycji poziomej,

- Odporność na akty wandalizmu,

- Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności nr KCZ IBDiM - 168/204

Blokady i słupki wyposażone są w:

- Komplet oznaczeń z folii odblaskowej zwiększających widoczność blokady / słupka,

- Kotwy montażowe, których konstrukcja uniemożliwia osobom postronnym ich usunięcie,

- Dodatkowo blokady i słupki wyposażone są we wkładkę yale z 2-ma kluczykami lub przetyczkę do kłódki (kłódkę dobiera we własnym zakresie użytkownik).

Przeznaczenie:

- Blokady parkingowe służą do zabezpieczenia miejsc parkingowych przed ich zajęciem, uniemożliwiają niekontrolowany wjazd i wyjazd pojazdu z garażu, parkingu, terenu przedsiębiorstwa, dodatkowo zabezpieczenia drzwi garażowych, bram, elewacji budynków, najazdu na przeszkodę itp. Dodatkowo blokada typu hold-on zabezpiecza pojazd przed odbijaniem się o elewację budynku poprzez dojechanie czołem koła do oporu.

- Słupki blokujące należą do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeznaczone są w inżynierii komunikacyjnej do zastosowania tam, gdzie wymagane jest stałe lub czasowe uniemożliwienie wjazdu pojazdów w miejscach takich jak: chodniki, ciągi piesze i rowerowe, wydzielone place, miejskie tereny zielone. Są stosowane również do czasowego blokowania miejsc parkingowych, zjazdów itp. 

Blokady i słupki występują w dwóch odmianach, różniących się sposobem zamykania:

- wkładka Yale z dwoma kluczykami

- przetyczka do kłódki

 

 

 

 

Blokady parkingowe