Słupek parkingowy łamany umożliwia parkowanie określonego pojazdu na wydzielonym miejscu. Słupki posiadają gumowe odboje, które zabezpieczają je przed uderzeniem o podłoże w momencie składania. Wyposażony w dolnej części w zamek typu YALE.
                                                                   

 

 • Średnica słupka: 60,3 mm
 • Wysokość: 630 mm
 • Podstawa: 200x200x5 mm
 • Otwory w podstawie: ∅ 18 mm
 • Wysokość po złożeniu: 75 mm
 • Waga: 5 kg

                             Instrukcje

Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności nr KCZ IBDiM - 168/204

 

Słupek parkingowy łamany umożliwia parkowanie określonego pojazdu na wydzielonym miejscu. Słupki posiadają gumowe odboje, które zabezpieczają je przed uderzeniem o podłoże w momencie składania. Wyposażony w dolnej części w przetyczkę / bez kłódki /.
                                                                   

 

 • Średnica słupka: 60,3 mm
 • Wysokość: 630 mm
 • Podstawa: 200x200x5 mm
 • Otwory w podstawie: ∅ 18 mm
 • Wysokość po złożeniu: 75 mm
 • Waga: 5 kg

                             Instrukcje

Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności nr KCZ IBDiM - 168/204

 

Słupek parkingowy łamany umożliwia parkowanie określonego pojazdu na wydzielonym miejscu. Słupki posiadają gumowe odboje, które zabezpieczają je przed uderzeniem o podłoże w momencie składania. Wyposażony w dolnej części w zamek typu YALE.
                                                                   

 

 • Średnica słupka: 76,1 mm
 • Wysokość: 800 mm
 • Podstawa: 250x250x5 mm
 • Otwory w podstawie: ∅ 18 mm
 • Wysokość po złożeniu: 90 mm
 • Waga: 9,5 kg

                             Instrukcje

Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności nr KCZ IBDiM - 168/204

 

Słupek parkingowy łamany umożliwia parkowanie określonego pojazdu na wydzielonym miejscu. Słupki posiadają gumowe odboje, które zabezpieczają je przed uderzeniem o podłoże w momencie składania. Wyposażony w dolnej części w przetyczkę / bez kłódki /.
                                                                   

 

 • Średnica słupka: 76,1 mm
 • Wysokość: 800 mm
 • Podstawa: 250x250x5 mm
 • Otwory w podstawie: ∅ 18 mm
 • Wysokość po złożeniu: 90 mm
 • Waga: 9,5 kg 

                             Instrukcje

Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności nr KCZ IBDiM - 168/204

 

Słupek blokujący U-12c o średnicy 120mm wyposażony w przetyczkę / bez kłódki /co pozwala na otworzenie go w nagłych przypadkach, poprzez odcięcie kłódki nie niszcząc przy tym całego słupka. Głównymi odbiorcami tego słupka są Spółdzielnie Mieszkaniowe. Otwór po usuniętym słupku zabezpiecza specjalny dekiel. 
                                                                   

 

 • Średnica: 120 mm
 • Wysokość: 600-800 mm
 • Głębokość studzienki: 300 mm
 • Podstawa/kołnierz studzienki: 250x250x5 mm
 • Waga: 15 kg

                             Instrukcje

Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności nr KCZ IBDiM - 168/204

 

Blokady parkingowe